Skip to main content

Tổ chức thăm hỏi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại xã Đội Cấn

           Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của Lãnh đạo thành phố và địa phương đối với người cao tuổi, phát huy truyền thống “kính lão đắc thọ” của dân tộc Việt Nam, qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân. 

z

           

x

Với ý nghĩa cao đẹp đó, ngày 26/12/2023, UBND xã Đội Cấn tổ chức đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho 6 cụ có độ tuổi từ 70 tuổi trở lên nhân dịp cuối năm. 

        Việc tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về Người cao tuổi, thấy rõ vị trí, vai trò của Người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, khích lệ Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

T/h: Ban biên tập xã Đội Cấn

About