Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Ban thường vụ Đảng ủy

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại: Cơ quan:        ; Di động: 0836226678

Email: nmtuan-09@langson.gov.vn

2. Đ/c Hoàng Thị Tuyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Điện thoại: Cơ quan:        ; Di động: 0962493406

Email: httuyen-05@langson.gov.vn

3. Đ/c Vi Văn Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy.

Điện thoại: Cơ quan:      ; Di động: 0356423181

Email: nghiepvv@langson.gov.vn

About