Skip to main content

Ủy ban nhân dân

1. Đ/c Vi Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND .

Điện thoại: Cơ quan:      ; Di động: 0356423181

Email: nghiepvv@langson.gov.vn

2. Đ/c Vi Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND .

Điện thoại: Cơ quan:      ; Di động: 0349027835

Email: vvnam@langson.gov.vn

3. Đ/c Hoàng Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND .

Điện thoại: Cơ quan:      ; Di động: 0326478108

Email: tronghv@langson.gov.vn

About