Skip to main content

Đảng ủy xã Đội Cấn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

        Ngày 03/10/2023 Đảng ủy xã Đội Cấn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lý Văn Hơn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND -  UBND - UB MTTQ xã, các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ các chi bộ trực thuộc. 

f
                                                    Đại biểu tham dự Hội nghị

       

d
                                                  Đ/c Hoàng Thị Tuyên phát biểu khai mạc

       Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe đ/c Hoàng Thị Tuyên - Phó BT Đảng ủy báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp, chú trọng công tác phòng chống rét, chống hạn, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, quan tâm phát triển kinh tế, chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng và quản lý bảo vệ rừng; tập trung công tác thu ngân sách và vận động thu nộp các loại quỹ. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác an ninh-quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

        Trong Hội nghị, đại biểu còn được nghiên cứu báo cáo nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

d
                                                         Đ/c Lý Văn Hơn phát biểu chỉ đạo

        Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Lý Văn Hơn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức huyện ủy ghi nhận kết quả đạt được trong 9 tháng, đồng thời cũng ông cũng chỉ ra nhưng hạn chế, yếu kém còn tồn tại và định hướng giải pháp, yêu cầu Đảng ủy xã chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2023./.

  T/h Ban biên tập Đài truyền thanh xã Đội Cấn

 

         

About