Skip to main content

Đội Cấn khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023

         Sáng ngày 12/10/2023, tại Hội trường nhà văn hóa xã Đội Cấn, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Đội Cấn đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023 cho các học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã Đội Cấn. 

f
                      Đ/c Đàm Văn Kiên-chỉ huy trưởng, BCH quân sự xã Đội Cấn khai mạc lớp bồi dưỡng

        Phát biểu khai mạc, Đ/c Đàm Văn Kiên-chỉ huy trưởng, BCH quân sự xã Đội Cấn nêu rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng hiện nay và đề nghị cán bộ, giảng viên chuẩn bị tốt bài giảng, đổi mới nội dung gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới về AN- QP để học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ, vận dụng vào quá trình công tác tại địa phương, đơn vị; Ban quản lý lớp học nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quản lý duy trì lớp học; Các đồng chí học viên tiếp thu nghiêm túc các nội dung được truyền đạt, chấp hành nghiêm nội quy của lớp bồi dưỡng. 

         

h
                                   Học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

         Trong thời gian 4 ngày, các học viên tham gia lớp học sẽ được tiếp thu 8 chuyên đề, đó là: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, an ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;  Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

g
                                               Đ/c Hoàng Thị Tuyên, phó Bí thư Đảng ủy lên lớp 

        Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

           Kết thúc lớp học, học viên tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

T/h: Ban biên tập xã Đội Cấn

About