Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Đội Cấn tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 29/12/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Đội Cấn tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, Trưởng ban kinh tế huyện Tràng Định; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã; Bí thư Chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng các đại biểu HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

S
                                                           các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã, cho thôi làm đại biểu HĐND xã đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn do chuyển công tác.

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo và tờ trình: Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023; phương hướng năm 2024; Tờ trình UBND xã về thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; Báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được TT HĐND xã tổng hợp trước kỳ họp Thứ Chín hóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo cảu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024; Báo cáo của UBND xã về đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đội Cấn giai đoạn 2021-2030. 

a

Phát biểu tại kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ -Trưởng Ban Kinh tế huyện Tràng Định đề nghị HĐND, UBND, UB.MTTQVN xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Nhất là công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao; đề nghị các vị đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tăng cường hoạt động giám sát góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Tại phiên chất vấn đã có 03 ý kiến của đại biểu HĐND xã đóng góp vào các báo cáo đã được Chủ tịch UBND xã ghi nhận và chỉ đạo để bổ sung hoàn thiện.

ds

Tại kỳ họp này, HĐND xã Đội Cấn đã thông qua 05 Nghị quyết. Các Nghị quyết đã được Chủ toạ kỳ họp lấy ý kiến biểu quyết thống nhất 100% của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã./.

About