Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Đội Cấn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức họp kỳ thứ nhất.

Ngày 29/6/2021, HĐND xã Đội Cấn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức họp kỳ thứ nhất.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lý Văn Hơn - Huyện ủy viên - Trưởng BTC huyện ủy, Trưởng phòng nội vụ huyện Tràng Định.

ảnh

Đại biểu có mặt 14/14. Kỳ họp đã bầu các chức danh của HĐND xã và UBND xã:

Bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã,  phó CT HĐND xã, các ban của HĐND xã; trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế HĐND xã; trưởng ban,phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã.

Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thành viên UBND xã.

ảnh

Kỳ họp cũng đã tổ chức chia tay các ông bà nguyên đại biểu HĐND xã Đội Cấn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

ảnh

                                                                                                                                                  Tác giả: Nông Thị Nhàn

About