Skip to main content

Hội thảo khoa học hiện trạng phát triển cây ăn quả ôn đới vùng miền núi phía Bắc Việt Nam và những vấn đề cần giải quyết

Sáng ngày 31/5/2024, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng phòng Nông nghiệp huyện Tràng Định tổ chức hội thảo khoa học hiện trạng phát triển cây ăn quả ôn đới vùng miền núi phía bắc Việt Nam và những vấn đề cần giải quyết tại xã Đội Cấn

ds

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo về hiện trạng phát triển cây ăn quả ôn đới ở các tỉnh miền núi phía Bắc; các bài tham luận về hiện trạng sản xuất cây ăn quả ôn đới tại các tỉnh những tồn tại và giải pháp; kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây ăn quả ôn đới hiệu quả kinh tế cao; kết quả nghiên cứu giống cây ăn quả ôn đới, nghiên cứu kỹ thuật thâm canh quả ôn đới. Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các vấn đề về giống, kỹ thuật thâm canh cây Lê, cây Đào, bảo quả chế biến, thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

d

Qua hội thảo nhằm giúp các đại biểu tìm hiểu, cập nhật, nắm bắt được thị trường tiêu thụ sản phẩm; chia sẻ những kiến thức về giống, kỹ thuật thâm canh, thu hái, sơ chế, chế biến để từ đó đưa những giống cây, quả phù hợp với điều kiện khí hậu từng địa phương. Đồng thời đánh giá được yêu cầu và tiềm năng phát triển của một số cây ăn quả ôn đới chủ lực có khả năng phát triển bền vững trong điều kiện sinh thái vùng núi phía Bắc Việt Nam góp phần xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cây ăn quả. Các đại biểu cũng đã được thăm mô hình trồng cây Lê nhà ông Khi tại xã Đội Cấn, từ đó đưa ra ý kiến, kinh nghiệm giúp phát triển nâng cao hiệu quả cho cây trồng./.

Ban biên tập xã Đội Cấn
 

About