Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Sáng ngày 29/5/2024, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với UBND xã Đội Cấn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho các học viên đến từ hội phụ nữ xã, Đoàn thanh niên, cán bộ y tế, trường học… Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, góp phần làm thay đổi hành vi của nhân dân về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận bền vững vệ sinh môi trường.

0

Nội dung lớp tập huấn về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tác động đến sức khỏe con người; một số thực hành về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; các quy định về nước sạch và vệ sinh môi trường, công tác thống kê báo cáo định kỳ; kỹ năng truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; hướng dẫn đảm bảo công tác nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong mùa lụt bão; bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, bệnh do giun sán, bệnh do muỗi truyền 

s

About