Skip to main content

UB MTTQ Việt Nam xã Đội Cấn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

Sáng ngày 22/12/2023, tại nhà văn hóa xã Đội Cấn. UBMTTQ xã Đội Cấn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, chương trình thống nhất hành động năm 2024 lần thứ XII, khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024

a

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Hoàng Thị Tuyên - Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, đ/c Vi Văn Nghiệp - Phó Bí thư, chủ tịch UBND xã. Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng các Ban, ngành đoàn thể xã, các đ/c ủy viên ủy ban MTTQ xã, Bí thư chi bộ - trưởng thôn, trưởng ban CTMT 5 khu dân cư.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 .z

         Trong năm 2023, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, Ban công tác mặt trận, và các tổ chức thành viên đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai kịp thời, đưa chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân; tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hieenjc ác nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời. Các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

         Công tác nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng, chính đáng của nhân dân, công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên.

          Chỉ tiêu năm 2024:

1. Tập trung chỉ đạo Ban công tác MT KDC tổ chức Hội nghị tổng kết CTMTKDC nhiệm kỳ 2021 -2024, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2026. Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã thành công và triển khai các hoạt động chào  mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, thực hiện nghị quyết Đại hội.

         2.Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3.Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

4. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

5.Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

6. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương dự kiến dân sự tham gia Ủy viên UB MTTQ Việt Nam xã khóa XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

About