Skip to main content

Đội Cấn xây dựng đường lên kiểm tra cột mốc 997

          Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy xã Đội Cấn với Đảng ủy Đồn Biên Phòng Pò Mã về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

          Sáng ngày 12/7/2023, Đảng ủy xã Đội Cấn phối hợp với Đảng ủy Đồn Biên phòng Pò Mã tổ chức xây dựng đường bê tông lên kiểm tra cột mốc 997, thuộc địa bàn xã Đội Cấn, huyện Tràng Định
        Tham gia xây dựng đường bê tông có các đồng chí Lãnh đạo Đồn Biên Phòng Pò Mã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban ngành Đoàn thể, cán bộ công chức, công an xã Đội Cấn, các đồng chí đồn Biên phòng cùng đại diện các hộ gia đình tham gia quản lý đường lên cột mốc 997.

Đôd
                                                Đông đảo cán bộ chiến sĩ, người dân tham gia xây dựng

         Đường lên cột mốc 997 với tổng chiều dài 120m, kinh phí xây dựng khoảng 85 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do lớp bồi dưỡng cập nhật kiên thức đối với cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 hỗ trợ

d
         
Đường kiểm tra cột mốc được xây dựng nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm tốt nhiệm vụ giữ vững toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia; truy trì ổn định trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì bình yên của đất nước.
                                                                                                 

                                                                                                                                              _Ngọc Khánh_
        

 

About